Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.month_link ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'month_link', $monthlink, $year, $month )
Parametry: (3)
  • (string) $monthlink Permalink for the month archive.
    Wymagane: Tak
  • (int) $year Year for the archive.
    Wymagane: Tak
  • (int) $month The month for the archive.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the month archive permalink.

Źródło

return apply_filters( 'month_link', $monthlink, $year, $month );