Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.list_cats ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'list_cats', $category->name, $category )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/category-template.php

Źródło

$cat_name = apply_filters( 'list_cats', $category->name, $category );