Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.index_rel_link ›

Od2.8.0
Przestarzały
apply_filters( "index_rel_link", $link )
Parametry: (3)
  • (string) $title Optional. Link title format.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $in_same_cat Optional. Whether link should be in a same category.
    Wymagane: Tak
  • (string) $excluded_categories Optional. Excluded categories IDs.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Display relational link for the first post.

Źródło

return apply_filters( "index_rel_link", $link );