Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_index_rel_link ›

Od2.8.0
Przestarzały3.3.0
get_index_rel_link ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Get site index relational link.Źródło

function get_index_rel_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$link = "<link rel='index' title='" . esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ) . "' href='" . esc_url( user_trailingslashit( get_bloginfo( 'url', 'display' ) ) ) . "' />\n";
	return apply_filters( "index_rel_link", $link );
}