Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.index_rel_link ›

Od2.8.0
Przestarzały3.3.0
index_rel_link ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display relational link for the site index.Źródło

function index_rel_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	echo get_index_rel_link();
}