Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_edit_before_change ›

Od2.9.0
Przestarzały
apply_filters( 'image_edit_before_change', $image, $changes )
Parametry: (2)
  • (resource) $image GD image resource.
    Wymagane: Tak
  • (array) $changes Array of change operations.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the GD image resource before applying changes to the image.

Źródło

$image = apply_filters( 'image_edit_before_change', $image, $changes );