Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_edit_bookmark_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_edit_bookmark_link', $location, $link->link_id )
Parametry: (2)
  • (string) $location The edit link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $link_id Bookmark ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the bookmark edit link.

Źródło

return apply_filters( 'get_edit_bookmark_link', $location, $link->link_id );