Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_bookmark_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'edit_bookmark_link', $link, $bookmark->link_id )
Parametry: (2)
  • (string) $link Anchor tag for the edit link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $link_id Bookmark ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the bookmark edit link anchor tag.

Źródło

echo $before . apply_filters( 'edit_bookmark_link', $link, $bookmark->link_id ) . $after;