Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.display_site_states ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'display_site_states', $site_states, $_site )
Parametry: (2)
  • (array) $site_states An array of site states. Default 'Main', 'Archived', 'Mature', 'Spam', 'Deleted'.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site) $site The current site object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the default site display states for items in the Sites list table.

Źródło

$site_states = apply_filters( 'display_site_states', $site_states, $_site );