Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_nav_menu_available_items ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_nav_menu_available_items', $items, $type, $object, $page )
Parametry: (4)
 • (array) $items The array of menu items.
  Wymagane: Tak
 • (string) $type The object type.
  Wymagane: Tak
 • (string) $object The object name.
  Wymagane: Tak
 • (int) $page The current page number.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the available menu items.

Źródło

$items = apply_filters( 'customize_nav_menu_available_items', $items, $type, $object, $page );