Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_nav_menu_searched_items ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_nav_menu_searched_items', $items, $args )
Parametry: (2)
  • (array) $items The array of menu items.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Includes 'pagenum' and 's' (search) arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the available menu items during a search request.

Źródło

$items = apply_filters( 'customize_nav_menu_searched_items', $items, $args );