Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_nav_menu_available_item_types ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_nav_menu_available_item_types', $item_types )
Parametry:
  • (array) $item_types Navigation menu item types.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the available menu item types.

Źródło

$item_types = apply_filters( 'customize_nav_menu_available_item_types', $item_types );