Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_list_table_query_args ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_list_table_query_args', $args )
Parametry:
  • (array) $args An array of get_comments() arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for the comment query in the comments list table.

Źródło

$args = apply_filters( 'comments_list_table_query_args', $args );