Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.users_list_table_query_args ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'users_list_table_query_args', $args )
Parametry:
  • (array) $args Arguments passed to WP_User_Query to retrieve items for the current users list table.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query arguments used to retrieve users for the current users list table.

Źródło

$args = apply_filters( 'users_list_table_query_args', $args );