Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.set_query_var ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
set_query_var ( $var, $value )
Parametry: (2)
  • (string) $var Query variable key.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $value Query variable value.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Set query variable.Źródło

function set_query_var( $var, $value ) {
	global $wp_query;
	$wp_query->set( $var, $value );
}