Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_query_var ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_query_var ( $var, $default = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $var The variable key to retrieve.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $default Optional. Value to return if the query variable is not set. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (mixed) Contents of the query variable.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 3.9.0

Retrieve variable in the WP_Query class.Źródło

function get_query_var( $var, $default = '' ) {
	global $wp_query;
	return $wp_query->get( $var, $default );
}