Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ms_sites_list_table_query_args ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'ms_sites_list_table_query_args', $args )
Parametry:
  • (array) $args An array of get_sites() arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for the site query in the sites list table.

Źródło

$args = apply_filters( 'ms_sites_list_table_query_args', $args );