Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.close_comments_for_post_types ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'close_comments_for_post_types', array( 'post' )
Parametry:
  • (string[]) $post_types An array of post type names.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of post types to automatically close comments for.

Źródło

$post_types = apply_filters( 'close_comments_for_post_types', array( 'post' ) );