Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.activate_wp_head ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'activate_wp_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Site Activation page is loaded.

Fires on the {@see 'wp_head'} action.

Źródło

do_action( 'activate_wp_head' );