Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.activate_header ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'activate_header' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Site Activation page is loaded.

Źródło

do_action( 'activate_header' );