Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.activate_{$plugin} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( "activate_{$plugin}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/includes/plugin.php

Źródło

do_action( "activate_{$plugin}" );