Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.refresh_user_details ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
refresh_user_details ( $id )
Parametry:
  • (int) $id The user ID.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool|int) The ID of the refreshed user or false if the user does not exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Cleans the user cache for a specific user.Źródło

function refresh_user_details( $id ) {
	$id = (int) $id;

	$user = get_userdata( $id );
	if ( ! $user ) {
		return false;
	}

	clean_user_cache( $user );

	return $id;
}