Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.refresh_blog_details ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
refresh_blog_details ( $blog_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $blog_id Optional. Blog ID. Defaults to current blog.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Clear the blog details cache.Źródło

function refresh_blog_details( $blog_id = 0 ) {
	$blog_id = (int) $blog_id;
	if ( ! $blog_id ) {
		$blog_id = get_current_blog_id();
	}

	clean_blog_cache( $blog_id );
}