Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_background_image ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_background_image ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve background image for custom background.Źródło

function get_background_image() {
	return get_theme_mod( 'background_image', get_theme_support( 'custom-background', 'default-image' ) );
}