Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_background_color ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_background_color ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve value for custom background color.Źródło

function get_background_color() {
	return get_theme_mod( 'background_color', get_theme_support( 'custom-background', 'default-color' ) );
}