wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.background_color › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
background_color ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays background color value.Źródło

function background_color() {
	echo get_background_color();
}