Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.background_image ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
background_image ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display background image path.Źródło

function background_image() {
	echo get_background_image();
}