Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_prepare_taxonomy ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'xmlrpc_prepare_taxonomy', $_taxonomy, $taxonomy, $fields )
Parametry: (3)
  • (array) $_taxonomy An array of taxonomy data.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Taxonomy) $taxonomy Taxonomy object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $fields The subset of taxonomy fields to return.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters XML-RPC-prepared data for the given taxonomy.

Źródło

return apply_filters( 'xmlrpc_prepare_taxonomy', $_taxonomy, $taxonomy, $fields );