Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_prepare_taxonomy ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_prepare_taxonomy', $response, $taxonomy, $request )
Parametry: (3)
  • (WP_REST_Response) $response The response object.
    Wymagane: Tak
  • (object) $item The original taxonomy object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request Request used to generate the response.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a taxonomy returned from the REST API.

Allows modification of the taxonomy data right before it is returned.

Źródło

return apply_filters( 'rest_prepare_taxonomy', $response, $taxonomy, $request );