Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_call_success_wp_deletecategory ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'xmlrpc_call_success_wp_deleteCategory', $category_id, $args )
Parametry: (2)
  • (int) $category_id ID of the deleted category.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments to delete the category.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a category has been successfully deleted via XML-RPC.

Źródło

do_action( 'xmlrpc_call_success_wp_deleteCategory', $category_id, $args ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.NotLowercase