Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_call_success_wp_newcategory ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'xmlrpc_call_success_wp_newCategory', $cat_id, $args )
Parametry: (2)
  • (int) $cat_id ID of the new category.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of new category arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a new category has been successfully created via XML-RPC.

Źródło

do_action( 'xmlrpc_call_success_wp_newCategory', $cat_id, $args );