Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_handle_upload ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
Parametry: (2)
  • (array) $upload { Array of upload data. @type string $file Filename of the newly-uploaded file. @type string $url URL of the uploaded file. @type string $type File type. }
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
  • (string) $context The type of upload action. Values include 'upload' or 'sideload'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: $action ? 'sideload' : 'upload'
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the data array for the uploaded file.

Źródło

return apply_filters(