Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_file_in_uploads ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_create_file_in_uploads', $cropped, $attachment_id )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/class-custom-image-header.php

Źródło

$cropped = apply_filters( 'wp_create_file_in_uploads', $cropped, $attachment_id ); // For replication.