Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_creating_autosave ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_creating_autosave', $new_autosave )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/post.php

Źródło

do_action( 'wp_creating_autosave', $new_autosave );