Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_handle_404 ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_handle_404', false, $wp_query )
Parametry: (2)
  • (bool) $preempt Whether to short-circuit default header status handling. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $wp_query WordPress Query object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to short-circuit default header status handling.

Returning a non-false value from the filter will short-circuit the handling and return early.

Źródło

if ( false !== apply_filters( 'pre_handle_404', false, $wp_query ) ) {