Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_welcome_user_email ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'update_welcome_user_email', $welcome_email, $user_id, $password, $meta )
Parametry: (4)
 • (string) $welcome_email The message body of the account activation success email.
  Wymagane: Tak
 • (int) $user_id User ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $password User password.
  Wymagane: Tak
 • (array) $meta Signup meta data. Default empty array.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the content of the welcome email after user activation.

Content should be formatted for transmission via wp_mail().

Źródło

$welcome_email = apply_filters( 'update_welcome_user_email', $welcome_email, $user_id, $password, $meta );