Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.welcome_user_msg_filter ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
welcome_user_msg_filter ( $text )
Parametry:
  • (string) $text
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Ensure that the welcome message is not empty. Currently unused.Źródło

function welcome_user_msg_filter( $text ) {
	if ( ! $text ) {
		remove_filter( 'site_option_welcome_user_email', 'welcome_user_msg_filter' );

		/* translators: Do not translate USERNAME, PASSWORD, LOGINLINK, SITE_NAME: those are placeholders. */
		$text = __(
			'Howdy USERNAME,

Your new account is set up.

You can log in with the following information:
Username: USERNAME
Password: PASSWORD
LOGINLINK

Thanks!

--The Team @ SITE_NAME'
		);
		update_site_option( 'welcome_user_email', $text );
	}
	return $text;
}