Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_welcome_subject ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'update_welcome_subject', sprintf( $subject, $current_network->site_name, wp_unslash( $title )
Parametry:
  • (string) $subject Subject of the email.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the subject of the welcome email after site activation.

Źródło

$subject = apply_filters( 'update_welcome_subject', sprintf( $subject, $current_network->site_name, wp_unslash( $title ) ) );