Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_blog_public ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
do_action( 'update_blog_public', $site_id, $new_site->public )
Parametry: (2)
  • (int) $site_id Site ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $value The value of the site status.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the current blog's 'public' setting is updated.

Źródło

do_action( 'update_blog_public', $site_id, $new_site->public );