Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_blog_public ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
update_blog_public ( $old_value, $value )
Parametry: (2)
  • (int) $old_value
    Wymagane: Tak
  • (int) $value The new public value
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Update this blog's 'public' setting in the global blogs table.

Public blogs have a setting of 1, private blogs are 0.Źródło

function update_blog_public( $old_value, $value ) {
	update_blog_status( get_current_blog_id(), 'public', (int) $value );
}