Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyten_credits ›

OdTwenty Ten 1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'twentyten_credits' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Twenty Ten credits in the footer.

Źródło

do_action( 'twentyten_credits' );