Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



twentysixteen_credits ›

OdTwenty Sixteen 1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'twentysixteen_credits' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the twentysixteen footer text for footer customization.





Źródło

do_action( 'twentysixteen_credits' );