Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyfifteen_credits ›

OdTwenty Fifteen 1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'twentyfifteen_credits' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Twenty Fifteen footer text for footer customization.

Źródło

do_action( 'twentyfifteen_credits' );