Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_terms ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_terms', $term_list, $taxonomy, $before, $sep, $after )
Parametry: (5)
 • (string) $term_list List of terms to display.
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy The taxonomy name.
  Wymagane: Tak
 • (string) $before String to use before the terms.
  Wymagane: Tak
 • (string) $sep String to use between the terms.
  Wymagane: Tak
 • (string) $after String to use after the terms.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of terms to display.

Źródło

echo apply_filters( 'the_terms', $term_list, $taxonomy, $before, $sep, $after );