Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_terms ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_the_terms', $terms, $post->ID, $taxonomy )
Parametry: (3)
  • (WP_Term[]|WP_Error) $terms Array of attached terms, or WP_Error on failure.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Name of the taxonomy.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of terms attached to the given post.

Źródło

$terms = apply_filters( 'get_the_terms', $terms, $post->ID, $taxonomy );