Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_category_list ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_category_list', get_the_category( $post_id )
Parametry: (2)
  • (WP_Term[]) $categories An array of the post's categories.
    Wymagane: Tak
  • (int|bool) $post_id ID of the post we're retrieving categories for. When `false`, we assume the current post in the loop.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the categories before building the category list.

Źródło

$categories = apply_filters( 'the_category_list', get_the_category( $post_id ), $post_id );