Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.shortcut_link ›

Od2.6.0
Przestarzały
apply_filters( 'shortcut_link', $link )
Parametry:
  • (string) $link The Press This bookmarklet link.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Press This bookmarklet link.

Źródło

return apply_filters( 'shortcut_link', $link );