Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.revision_text_diff_options ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'revision_text_diff_options', $args, $field, $compare_from, $compare_to )
Parametry: (4)
 • (array) $args { Associative array of options to pass to wp_text_diff(). @type bool $show_split_view True for split view (two columns), false for un-split view (single column). Default true. }
  Wymagane: Tak
 • (string) $field The current revision field.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $compare_from The revision post to compare from.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $compare_to The revision post to compare to.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters revisions text diff options.

Filters the options passed to wp_text_diff() when viewing a post revision.

Źródło

$args = apply_filters( 'revision_text_diff_options', $args, $field, $compare_from, $compare_to );