Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_pre_insert_{$this->taxonomy} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "rest_pre_insert_{$this->taxonomy}", $prepared_term, $request )
Parametry: (2)
  • (object) $prepared_term Term object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request Request object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters term data before inserting term via the REST API.

The dynamic portion of the hook name, $this->taxonomy, refers to the taxonomy slug.

Źródło

return apply_filters( "rest_pre_insert_{$this->taxonomy}", $prepared_term, $request );