Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_insert_{$this->taxonomy} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( "rest_insert_{$this->taxonomy}", $term, $request, true )
Parametry: (3)
  • (WP_Term) $term Inserted or updated term object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request Request object.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $creating True when creating a term, false when updating.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a single term is created or updated via the REST API.

The dynamic portion of the hook name, $this->taxonomy, refers to the taxonomy slug.

Źródło

do_action( "rest_insert_{$this->taxonomy}", $term, $request, true );